Vi bruger Cookies!     

         
 X     
solidanmark

- et interessenetværk for læger
 

Info om medlemsskab / Husorden for medlemmer:

v  SOL i Danmark - Netværket i forhold til holdninger og ansvar:

Netværket er et interesse-fællesskab - et forum - med feltet spiritualitet & holisme. I forhold til alternative metoder og teorier, religiøse overbevisninger og lignende forhold er ethvert medlem frit og uafhængigt, og netværkets medlemmer rummer tilsammen et vidt spænd af overbevisninger i forhold til disse emner.

Således kan netværket ikke siges at have specifikke holdninger for eller imod specifikke behandlingsmetoder- og teorier eller religiøse overbevisninger.

Netværket står ikke til ansvar overfor enkeltmedlemmers behandlinger, rådgivning, metoder, teorier eller religiøse overbevisninger. Intet medlem kan rådgive eller behandle i netværkets navn.

v  Værdier:

Al kommunikation i SOL-netværket SOL i Danmark baseres på gensidig nysgerrighed, venlighed, støtte og respekt for forskellighed. Dette gælder også for kommunikation OM solidanmark over for andre.

v  Anonymitet:

1.      Det er åbent for alle medlemmer at fortælle om SOLiDanmark generelt og at fortælle om antallet af medlemmer. Det er åbent for ethvert medlem at fortælle om eget medlemsskab.

2.      Egen anonymitet kan fravælges, hvis det ønskes. I så fald gøres det ved at anbringe sit navn på de åbne sider på hjemmesiden www.solidanmark.dk. Herefter kan andre medlemmer nævne dette medlems navn i sammenhæng med SOL i Danmark.

3.     Såfremt anonymitet ikke tydeligt er fravalgt, påhviler det det enkelte medlem at tilsikre andre medlemmers anonymitet til enhver tid overfor ethvert andet menneske, der ikke er medlem (læge eller ikke-læge).

v  Medlemskab:

1.      Kun læger/tandlæger kan optages som medlemmer.

2.      Nye medlemmer inviteres af administrator på egen foranledning eller på opfordring fra andre medlemmer. Medlemsskab opnås ved at sende en mail til marianne@kirkskov.dk

3.      Medlemsskab er gratis. Mails via groupcare er gratis. Dog er det nødvendigt med VIP-status oprettet på groupcare (50 kr. pr ½ år) for at kunne deltage i medlems-debatter på nettet (chat). Donationer modtages gerne til drifsomkostninger af hjemmeside/webhotel/evt. til møder. (Danske Bank: 4820 6181953, ”solidanmark”)

4.      Et medlem kan ekskluderes, hvis husorden ikke overholdes.

5.      Ethvert medlem kan ophæve sit medlemsskab ved at sende en mail til administrator.

 


Opdateret 05/06/2018

Besøg  
072344